นักดนตรีส่วนใหญ่ ไม่ได้เขียนโน้ตที่ตัวเองเล่น

นักดนตรีส่วนใหญ่ ไม่ได้เขียนโน้ตที่ตัวเองเล่นไว้ ในการเล่นแต่ล่ะครั้ง มักจะใช้อารมณ์ความรู้สึก จินตนาการณ์ที่สร้างสรรค์ขึ้น ณ บัดนั้น
ทำให้ดนตรีที่ออกมามีชีวิตและมีเสน่ห์ Music Transcriber จะต้องเข้าใจนักดนตรี เข้าใจดนตรีและเทคนิคที่ใช้ค่อยๆ ถอดรหัสโน้ตออกมาทีละตัว โน้ตเพลงทั่วไปจะมีตัวโน้ตประมาณ 10-20 ตัวต่อห้อง แล้วแต่เครื่องดนตรี แล้วเทคนิคที่นักดนตรีใช้ ปกติเพลงๆ นึงมีความยาว 3-4 นาที เท่ากับประมาณ 70-80 ห้อง ลองคำนวนดูก็จะได้จำนวนโน้ตที่ต้องเขียนออกมา ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก่อนจะตัดสินใจบอกว่าถูกหรือแพง กรุณาคิดเยอะๆ ว่าเทียบกับอะไร คุณภาพเป็นอย่างไร อย่าใช้แค่ความรู้สึกของตัวเองตัดสิน นี่ยังไม่คิดค่าเรียน ค่าอุปกรณ์ ค่าโปรแกรม ที่ผ่านมาอีกเป็นล้าน ถ้ายังคิดว่าแพงที่นี่อาจจะไม่เหมาะกับคุณก็ได้ ขอให้โชคดีหาของดีราคาถูกได้ จึงกราบเรียนมาเพื่อพิจารณา 🙏🏻

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.