ก้าว เดิน วิ่ง นิ่ง

เรียนเปียโนออนไลน์ฟรี กับครูเซนต์ St.Music วันนี้ตอน แบบฝึกหัดการฝึกเปียโน ก้าว เดิน วิ่ง นิ่ง
โน้ตประกอบการเรียน https://goo.gl/Ssqvcg

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการฝึกควบคุมการใช้นิ้วกดตามจังหวะ 2 (ตัวขาว), 1 (ตัวดำ), ½ (เขบ็ต1ชั้น), 4 (ตัวกลม)
การเล่นดนตรีต้องเล่นให้ถูกโน้ตและถูกจังหวะ ฉะนั้นการฝึกจังหวะเป็นสิ่งสำคัญ เราควรจะฝึกให้เล่นเป็นจังหวะได้อย่างราบรื่น แบบฝึกหัดต่อไปนี้ผมจะเรียกว่า ก้าว เดิน วิ่ง นิ่ง
– ก้าว แทนค่าโน้ตตัวขาว 2 จังหวะ (กดค้างแล้วนับ 1, 2 และ 3, 4)
– เดิน แทนค่าโน้ตตัวดำ 1 จังหวะ (กดตัวล่ะ 1 จังหวะแล้วนับ 1, 2, 3, 4)
– วิ่ง แทนค่าโน้ตเขบ็ต 1 ชั้น ½ จังหวะ (กด 2 ตัวต่อ 1 จังหวะ แล้วนับ 1, 2, 3, 4)
– นิ่ง แทนค่าโน้ตตัวกลม 4 จังหวะ (กดค้างแล้วนับ 1 2 3 4)

สิ่งที่ต้องใช้คือ เครื่องนับจังหวะ (Metronome) เริ่มตั้งจังหวะที่ 60
ให้ฝึกไปทีละนิ้ว ทีละโน้ต พอเริ่มคุ้นเคยกับจังหวะแล้ว ให้หลับตา ใช้หูฟัง ตั้งสมาธิไปที่การนับจังหวะ แล้วกดให้ตรงจังหวะ สลับโน้ตไปเรื่อยๆ ให้ครบทั้ง 5 นิ้ว แล้วค่อยเพิ่มจังหวะเร็วขึ้น
หากยังรู้สึกว่ายาก ให้ฝึกทีละมือก่อน พอคล่องแล้วค่อยรวม 2 มือ พร้อมกัน ค่อยๆ เพิ่มทักษะโดยการเปลี่ยนตำแหน่งการวางมือ หรือการเล่นแบบสั้น (Staccato)

ครูเซนต์ St.Music
สอบถามและติดต่อเรียนเปียโนเพิ่มเติมได้ทาง
Line : st.music
Email : notepiano@hotmail.com
Website : www.stmusics.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.