หน้าแรก

St.Music ให้บริการทำโน้ตเพลง เรียบเรียงเสียงประสานตามความต้องการของลูกค้า โดยท่านสามารถเลือกดูรายชื่อเพลงได้จากในเว็บถ้าหากไม่พบ สามารถสั่งทำเพิ่มเติมได้ อัตราค่าบริการ – โน้ต&คอร์ด เริ่มต้นที่ 99 บ. – อื่นๆ เครื่องสาย, เครื่องเป่า และอื่นๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line : st.music เมื่อท่านตกลงใช้บริการแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าบริการ แจ้งรายละเอียด ท่านจะได้แจ้งวันรับโน้ตตามเวลาที่นัดหมาย ทางอีเมล์ หรือ Line ตามคิวงาน ด้วยความนับถือ St.Music Line : st.music Email : notepiano@hotmail.com Website : www.notethai.com Fanpage : www.facebook.com/konthamnote

สั่งซื้อโน้ตเพลง

ชนิดของโน้ต