2 thoughts on “โน้ตเพลงฟรี

  1. St.Music ให้บริการทำโน้ตเพลง เรียบเรียงเสียงประสานตามความต้องการของลูกค้า

   อัตราค่าบริการ
   – โน้ต&คอร์ด เริ่มต้นที่ 50 บ.
   – โน้ตเปียโน เริ่มต้นที่ 99 บ.
   – อื่นๆ เครื่องสาย, เครื่องเป่า และอื่นๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

   ท่านสามารถเลือกวิธีชำระค่าบริการ ผ่านธนาคารที่สะดวก ชื่อบัญชี วิสุทธา ไอศวรรยานุภาพ
   – ธ.กสิกร (เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่) 453-2-11754-8
   – ธ.กรุงเทพ (เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่) 641-7-07367-0
   – ธ.ไทยพาณิชย์ (เซ็นทรัลลาดพร้าว) 157-203196-5
   – ธ.กรุงไทย (สิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์) 846-0-02455-5

   เมื่อชำระค่าบริการแล้วกรุณา Email หรือ Line แจ้งรายละเอียดการโอน ชื่อธนาคาร วันเวลา
   ท่านจะได้แจ้งวันรับโน้ตเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์นี้หลังจากที่ตรวจสอบการชำระค่าบริการแล้วตามคิวงาน

   ด้วยความนับถือ
   St.Music
   Line : st.music
   Email : notepiano@hotmail.com
   ครูสอนเปียโน : http://www.stmusics.com
   โน้ตเปียโน : http://www.notepiano.net
   เรียนเปียโน : http://www.pianothai.com
   Youtube : http://www.youtube.com/notepianos
   เพจโน้ตเปียโน : http://www.facebook.com/notepiano
   เพจคนทำโน้ต : http://www.facebook.com/konthamnote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.