หน้าแรก

St.Music ให้บริการทำโน้ตเพลง เรียบเรียงเสียงประสานตามความต้องการของลูกค้า โดยท่านสามารถเลือกดูรายชื่อเพลงได้จากในเว็บถ้าหากไม่พบ สามารถสั่งทำเพิ่มเติมได้

อัตราค่าบริการ
– โน้ต&คอร์ด เริ่มต้นที่ 99 บ.
– อื่นๆ เครื่องสาย, เครื่องเป่า และอื่นๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line : st.music

เมื่อท่านตกลงใช้บริการแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าบริการ แจ้งรายละเอียด ท่านจะได้แจ้งวันรับโน้ตตามเวลาที่นัดหมาย ทางอีเมล์ หรือ Line ตามคิวงาน

ด้วยความนับถือ
St.Music
Line : st.music
Email : notepiano@hotmail.com
Website : www.notethai.com
Fanpage : www.facebook.com/konthamnote